Selecteer een pagina

Onze huisregels

 

De meest gezellige coffeeshops van Rotterdam

 

coffeeshop out of time coffeeshop puck

Huisregels

 • Handel en gebruik van harddrugs is verboden. Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen. Bij weigering wordt ervan uitgegaan, dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en dient de bezoeker in kwestie de zaak te verlaten.

 • Het is niet toegestaan onze eigendommen mee naar buiten nemen of te verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

 • Handel in goederen is verboden (van handel in gestolen goederen wordt aangifte gedaan).

 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 • Out of Time coffeeshops maken gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshops betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden. (Bij een misdrijf kunnen de opnames als bewijsmateriaal gebruikt worden.)

 • Geen toegang voor personen beneden de 18 jaar. Alle bezoekers moeten op verzoek legitimatie kunnen tonen, ook vaste klanten! Indien er een valse/onwettelijke legitimatie wordt aangewend voor het verschaffen van entree en/of softdrugs, wordt direct de politie ingeschakeld.

 • Geen in- en uitloop, de toegang wordt dan geweigerd.

Gedragsregels

 • Te allen tijde dienen de instructies van ons personeel te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan om dubbel te parkeren voor de zaak of tegen het verkeer in te parkeren. 

 • Lawaai overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag.
 • Het is niet toegestaan om het trottoir te blokkeren met rijwielen en scooters.

 • Bij dronkenschap, of ander hinderlijk en aanstootgevend gedrag, of het zich niet uiterlijk verzorgen volgens geldende normen, zullen wij de toegang ontzeggen.
 • Discriminerend en/of racistisch gedrag ten aanzien van cultuur, ras of seksuele geaardheid is niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan medewerkers of bezoekers te bedreigen of te mishandelen

Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot onze coffeeshop geweigerd worden.