Selecteer een pagina

Onze huisregels

 

De meest gezellige coffeeshops van Rotterdam

 

coffeeshop out of time coffeeshop puck

Huisregels

 • Bij betreding van Out of Time coffeeshops bent u bekend en akkoord met onze huisregels.

 • Geen toegang voor personen beneden de 18 jaar. Alle bezoekers moeten op verzoek legitimatie kunnen tonen, ook vaste klanten! Indien er een valse/onwettelijke legitimatie wordt aangewend voor het verschaffen van entree en/of softdrugs, wordt direct de politie ingeschakeld. Bij het vermoeden dat u doorverkoopt aan minderjarigen wordt u de toegang ontzegd.

 • Handel en gebruik van harddrugs is verboden. Bezoekers kunnen verzocht worden de inhoud van hun tassen en (broek)zakken te tonen. Bij weigering wordt ervan uitgegaan dat de inhoud tegen één van de huisreglementen verstoot en dient de bezoeker in kwestie de zaak te verlaten.

 • Wij verkopen maximaal 5 gram per persoon, per dag. Wettelijk bepaald mag u niet meer dan 5 gram cannabis op zak hebben. U kunt hier op worden gecontroleerd.

 • De coffeeshop is om 22:00 uur gesloten en dient iedereen de coffeeshop te hebben verlaten. Kom ruim op tijd om teleurstellingen te voorkomen.

 • Handelen in of vanuit de zaak, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden.

 • Het is niet toegestaan onze eigendommen mee naar buiten nemen of te verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

 • Out of Time stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 • Out of Time coffeeshops maken 24-uur per dag gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshops betreden stemmen erin toe om opgenomen te worden. Bij calamiteiten kunnen deze beelden aan derden worden getoond.

 • In- en uitloop is niet toegestaan. 

Gedragsregels

 • Te allen tijde dienen de instructies van ons personeel te worden opgevolgd. Ook voor klachten of misstanden kunt u bij ons terecht, wij denken altijd in oplossingen.

 • Het is verboden om verkeerd te parkeren.  

 • Lawaai overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag is niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan om het trottoir te blokkeren met rijwielen en scooters.

 • Dronkenschap, of ander hinderlijk en aanstootgevend gedrag, of het zich niet uiterlijk verzorgen volgens geldende normen, is verboden.

 • Discriminerend en/of racistisch gedrag in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan. 

 • Het is niet toegestaan medewerkers of bezoekers te bedreigen of te mishandelen. 

 • Denk aan onze buren. Verlaat de straat rustig, houd u aan de verkeersregels en laat geen vuil achter. 

Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot onze coffeeshop geweigerd worden.